Beschrijving

 

Het Vervoer Coördinatie Centrum Schiphol verleent sinds 1990 ondersteuning aan Schipholbedrijven bij het opzetten en uitvoeren van vervoermanagement en is daarmee een van de oudste organisaties op dit gebied in Nederland.

 

De organisatie is sinds oktober 1994 ondergebracht in een stichting. Bedrijven die gebruik willen maken van de diensten van het VCC dienen zich als deelnemer tegen betaling van een contributie bij het VCC in te schrijven.

 

De functies van voorzitter en secretaries worden uitgeoefend door een door Schiphol Nederland B.V. voorgedragen persoon.

De functie van pennigmeester wordt uigeoefend door een door het bestuur van de stichting voorgedragen persoon.

De overige bestuursfuncties worden uitgeoefend door personen die door de vergadering van deelnemers worden voorgedragen.

Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd

 

Het VCC Schiphol is een stichting zonder winstoogmerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41226593.

 

Bestuur:

Marco Gerrese, voorzitter

Allart Lensvelt, secretaris

Joost van Well, penningmeester

Christiane de Jong, bestuurslid

 

Medewerkers operationele zaken:

Mary van Rooijen

Eva Jolliffe-Steenman

 


Website design by Richard Hess - Login