Het Schiphol Sternetabonnement voor gratis busvervoer op en rond Schiphol heeft een wijziging ondergaan.

Vanaf 1 maart 2013 reizen alle werknemers van Schiphol met een Schipholpas al met een (gratis) Jaar Abonnement Schiphol (JAS) op een persoonlijke ov-chipkaart.

 

Vanaf 1 juli 2013 is dit ook van toepassing zijn voor reizigers met een 'Sternet abonnement'.

 

Welke stappen moeten werknemers met een Sternet abonnement ondernemen?

Alle werknemers met een Sternet Abonnement kunnen gratis blijven reizen met het "JAS" op een persoonlijke ov-chipkaart. Er moet bij elke busrit worden in- en uitgecheckt en men moet het Sternet Abonnement kunnen tonen bij controle in de bus.

 

Heeft u al een persoonlijke ov-chipkaart?

Als u al een persoonlijke ov-chipkaart heeft, dan kunt u daar direct het "JAS" opzetten.

Dit kan bij verschillende oplaadpunten op Schiphol. Zie overzicht oplaadpunten op Schiphol hieronder.

 

Heeft u nog geen persoonlijke ov-chipkaart?

Vraag dan eerst een persoonlijke ov-chipkaart aan. Dit kan o.a. op www.ov-chipkaart.nl

 

Oplaadpunten Jaarabonnement Schiphol (JAS):

  • VCC Schiphol - The Base C (voorheen Triport 3) op de begane grond 
  • P30 (in de wachtruimte)
  • P40 (in de wachtruimte)
  • Gebouw 133, Schiphol Oost, in de hal
  • Badgecentre  Evert van de Beekstraat 202 (Schiphol Hoofd Gebrouw)
  • Bemanningencentrum (BMC), Skyport, 1e verdieping, links naast de roltrap 
  • Plaza in de AKO winkel
  • KLM Hoofdkantoor, Amstelveen (in bedrijfsrestaurant)


Wilt u weten waar u met het JAS abonnement mag reizen, kijk dan op:http://www.connexxion.nl/reizen-met-connexxion/14/schiphol-sternet/275

 
 
Wie komt er in aanmerking voor een Sternetpas
Voor Schiphol werkers vrij vervoer op het luchthaventerrein.
Het concept van het Schiphol Sternet voorziet in vrij vervoer op het luchthaventerrein voor alle medewerkers van op het Schipholterrein gevestigde bedrijven. Deze medewerkers moeten kunnen bewijzen dat zij tot de betreffende doelgroep behoren door het tonen van Schiphol- of bedrijfspassen (KLM en KCS, Transavia, TUI en Luchtverkeersleiding Nederland), waarvan de acceptatie is vastgelegd in het vervoerscontract, afgesloten tussen Connexxion en Schiphol Group.
Een aantal medewerkers beschikt echter niet over een dergelijke pas, terwijl zij wel in dienst zijn van een op het luchthaventerrein gevestigd bedrijf.
Indien zij kunnen aantonen dat zij met een dergelijk bedrijf een dienstverband hebben zal alsnog een Schiphol Sternetpas aan deze medewerkers worden verstrekt.
De pas is alleen te gebruiken voor het recht op vrij vervoer op het luchthaventerrein, zoals dat tussen Connexxion en Schiphol Group is overeengekomen.
Dit betekent dat het vrij vervoer begrensd wordt door de haltes P30, KLM Catering, Bussluis, Schiphol Oost, Stationsplein Schiphol Oost, Schiphol Oost Technisch areaal, Schiphol Rijk en zuid/oost. Noot: voor toegang tot het Technisch areaal is bovendien een geldige toegangspas noodzakelijk, omdat dit zg  'beschermd gebied' is. Binnen het luchthavengebied, begrensd door deze haltes, geldt voor het vervoer op de Sternetbussen een 'open instapregiem', d.w.z. in- en uitstappen is door alle deuren mogelijk, de controle op geldige vervoerbewijzen vindt plaats door mobiele controleteams.
Het vrij vervoer met andere openbaar vervoerbussen dan de Sternetbussen (streeklijnen , Zuidtangent  alle spitslijnen - maar niet de Interliners en de GVB) op het luchthaventerrein binnen de hierboven genoemde grenzen is ook mogelijk, dan moet men echter bij de chauffeur de pas tonen.
Het VCC Schiphol is ingeschakeld om de rechthebbende medewerkers van Schiphol bedrijven, die nog niet voorzien zijn van een van de geaccepteerde Schiphol- of bedrijfspassen een Schiphol Sternetpas te verstrekken.

Procedure voor aanvraag Schiphol Sternetpas
1. De werknemer die een dergelijke pas wil aanschaffen overlegt bij het VCC een bewijs waaruit het dienstverband blijkt bij een op het luchthaventerrein gevestigd bedrijf. Dit kan zijn een aanstellingsbrief, een arbeidscontract, een bedrijfspas of een recente loonstrook. Er is tevens een pasfoto nodig.
2. De te verstrekken pas wordt voorzien van een pasfoto, bedrijfsnaam en handtekening.
3. Ook bedrijven kunnen ten behoeve van hun werknemers passen bestellen bij het VCC. In dat geval worden de nummers gekoppeld aan de naam en de contactpersoon van het bedrijf. Het bedrijf is dan zelf verantwoordelijk voor een rechtmatige uitgifte en het voorzien van de pasfoto.
4. De passen geven recht op onbeperkt vervoer tijdens de op de pas vermelde geldigheidsduur in alle openbaar vervoerbussen (uitgezonderd de Interliner en GVB) op het luchthaventerrein in de zones 5733 en 5734.
5. De administratiekosten van deze pas bedragen € 30,73 (excl. 9% BTW en is geldig tot en met 15 mei 2019).
6. Daarna zullen er door Connnexion veranderingen worden doorgevoerd. Tot op heden zijn deze nog niet bekend. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Website design by Richard Hess - Login