Reisadvies

Het VCC kan de werknemers van bedrijven die aangesloten zijn reisadviezen verstrekken

voor het woon-werkverkeer. Dit kan op verschillende manieren:

  • de werknemer kan persoonlijk bij het VCC mondeling of telefonisch een advies vragen. In het advies worden alle modaliteiten betrokken; het advies leidt tot een aanbeveling van de meest geschikte vervoersvorm: OV, Park and Ride, fiets, carpool, enz.
  • Het VCC kan de adviezen aan het bedrijf in schriftelijke vorm aanleveren; hiervoor wordt een tarief berekend.
  • Het VCC kan bemiddelen bij de aanschaf van software, gebaseerd op de OVR 9292 reisplanner, waarmee het bedrijf zelf adviezen kan opstellen ten behoeve van hun werknemers.


Website design by Richard Hess - Login