Welkom op de website van het Vervoer Coördinatie Centrum Schiphol

 

Het Vervoer Coördinatie Centrum Schiphol is een door Schipholbedrijven in het leven geroepen stichting. De belangrijkste taak van het VCC is bedrijven behulpzaam te zijn bij de keuze van het woon- werkvervoer van en naar Schiphol.

 

 

 

  

 

Afbeeldingsresultaat voor prettige feestdagen

 

HET VCC IS GESLOTEN VAN 24 DECEMBER TOT EN MET 3 JANUARI. 

 

MAANDAG 6 JANUARI ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST.

Hartelijk dank voor het vertrouwen en de aangename samenwerking.

Tot ziens in 2020!

 

 

VERLENGEN ECO2 EN CARPOOLVIGNET VANAF 1 DECEMBER NIET MEER MOGELIJK

 

HET NIET MEER MOGELIJK IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE VERLENGING VAN UW ECO2 EN CARPOOLVIGNETTEN VOOR 2020!

UITERAARD KUNT U ZICH WEER OPGEVEN VOOR DE WACHTLIJST VOOR EEN ECO2 VIGNET, ZIE LINK:

https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/eco2-vignetten

 

Werknemers van Schiphol -die recht hebben om met JAS te reizen kunnen dit abonnement ook bestellen op de website van Connexxion (www.connexxion.nl/jasschiphol). Dit zal vanaf begin januari 2020 zelfs noodzakelijk zijn, omdat de oplaadpalen begin 2020 op Schiphol en daarbuiten grotendeels gaan verdwijnen.

Vanaf maandag 9 december heeft Connexxion een nieuw uitgebreid JAS-product onder de naam SchipholFlex. Reizigers die met dit product reizen, kunnen binnen het Schipholgebied op JAS reizen en daarbuiten reizen op rekening met alle ov-vervoerders in heel Nederland (inclusief trein). Je krijgt een eigen account waarop je al je reizen kunt zien en éénmaal per maand wordt het bedrag achteraf via automatisch incasso van je rekening afgeschreven. Saldo op de OV-chipkaart is niet meer nodig!ZIE:
www.connexxion.nl/schipholflex

 

 

 

   

Vanaf 25 augustus tot en met 14 december is er een nieuwe dienstregeling OV van kracht

Hieronder de link met alle details:

 

 

https://www.connexxion.nl/nl/onze-routes/vervoersgebieden/amstelland-meerlanden/reisinformatie/nieuwe-dienstregeling

 

 

 

 

Nieuw ov-pas systeem van Connexxion
  
 
Werknemers van bedrijven die niet over een Schipholpas c.s. beschikken en wel recht hebben op een
JAS-abonnement reizen met een persoonlijke (Sternet)pas. Deze geeft recht om te reizen met het JAS ov-product op Schiphol. Eerder is aangegeven dat de huidige Sternet passen nog gebruikt mogen worden tot en met 15 mei 2019. Deze datum is opgerekt naar 15 juli 2019.

Connexxion heeft  een nieuw ov-pasjessysteem voor bedrijven op Schiphol en Schiphol-Oost.
De nieuwe ov-pas heet de Mobiliteitspas. De uitgifte van deze nieuwe pas is vanaf 3 juni gestart  voor werknemers van bedrijven die gevestigd zijn in postcodegebieden 1117 en 1118. 

De éénmalige kosten van deze kaart bedragen € 50,00 incl. BTW. In tegenstelling tot de sternetpas is deze kaart onbeperkt geldig.

 

 

 

Wie komt er in aanmerking voor een Mobiliteitspas


Voor Schiphol werkers vrij vervoer op het luchthaventerrein.
Het concept van de Mobiliteitspas voorziet in vrij vervoer op het luchthaventerrein voor alle medewerkers van op het Schipholterrein gevestigde bedrijven binnen het postcodegebied 1117 en 1118. Deze medewerkers moeten kunnen bewijzen dat zij tot de betreffende doelgroep behoren door het tonen van Schiphol- of bedrijfspassen (KLM/Airfrance, KCS, Transavia, TUI en Luchtverkeersleiding Nederland), waarvan de acceptatie is vastgelegd in het vervoerscontract, afgesloten tussen Connexxion en Schiphol Group. Medewerkers die deze pas in hun bezit hebben, hebben geen mobiliteitspas nodig.
Een aantal medewerkers beschikt echter niet over een dergelijke pas, terwijl zij wel in dienst zijn van een op het luchthaventerrein gevestigd bedrijf.  Indien zij kunnen aantonen dat zij met een dergelijk bedrijf een dienstverband hebben zal alsnog een Mobiliteitspas aan deze medewerkers worden verstrekt.
De pas is alleen te gebruiken voor het recht op vrij vervoer op het luchthaventerrein, zoals dat tussen Connexxion en Schiphol Group is overeengekomen.

  


Hoe werkt het systeem met nieuwe Mobiliteitspassen van Connexxion?
Deze Mobiliteitspas wordt (net als voorheen) uitgegeven door het VCC op Schiphol. Op de pas staat geen naam of pasfoto meer. Echter, de pas wordt gekoppeld aan
één persoon (werknemer en aan de persoonlijke OV-Chipkaart). Dit moet worden geregistreerd. VCC regelt dat direct aan de balie van Gebouw The Base C of u regelt dit voor uw personeel en stuurt een overzicht van de verstrekte Mobiliteitspassen van uw werknemers op.

De medewerkers die over een nieuwe Mobiliteitspas beschikken kunnen gewoon blijven reizen met het JAS-product op hun persoonlijke ov-chipkaart. We gaan ze -rechtstreeks- vragen zich tussen 1 oktober en 1 december 2019 aan te melden bij Connexxion. Op deze wijze zorgt Connexxion dat het JAS-abonnement automatisch klaarstaat in de cloud en op de OV-chipkaart kan worden gezet. Zo heeft de werknemer geen omkijken meer naar het tijdig verlengen van het JAS-abonnement. De werknemer kan eenvoudig naar een bus lopen en zijn JAS-abonnement opladen bij het ophaalpunt aan de zijruit van de bus.
  

 

 

 

 

     
De werkwijze dat iedereen
zomaar het JAS-abonnement kan ophalen bij een fysiek uitgiftepunt, zoals dat nu bij 8 locaties op Schiphol stopt. Eind 2019 gaat dit alleen nog rechtstreeks via Connexxion. Om die reden is aanmelden bij Connexxion noodzakelijk. Als iemand uit dienst gaat, wordt de Mobiliteitspas ingeleverd bij de werkgever. Deze kan opnieuw worden uitgegeven aan een andere/nieuwe werknemer. Dit wordt dan uiteraard opnieuw geregistreerd en gemeld aan het VCC.  

Per 15 juli 2019
dienen alle oude Sternetpassen vervangen te zijn door de nieuwe Mobiliteitspas.
Reizen met een oude Sternetpas na deze datum is niet toegestaan en levert de reiziger/werknemer bij controle een boete op.
 
  

 

New Connexxion public transport pass system

Employees of companies who do not possess a ‘Schipholpas’ but have the right to use public transport with a ‘JAS’ subscription on the Schiphol area for free travel with a personal (Sternet)pass.
This pass entitles employees to travel with a JAS subscription without a Schipholpass.

 

 

Connexxion earlier announced that these passes will remain valid until 15th May 2019. This date has now been postponed to 15th July 2019.

From today Connexxion has launched a new Mobility pass system for companies located at Schiphol and Schiphol-Oost. These new passes will be issued for employees who work for companies that are established on areal postal codes 1117 and 1118.

The one-off cost of this card amounts to € 50,00 incl. VAT. In contrast to the sternetpas this card is valid indefinitely

 


Hoe does the new Connexxion Mobility Pass work?
This Mobility pass will be issued trough the ‘VCC’ as before. A name or photo will not be required for the Mobility pass. However, the pass will have an unique number which (and) will be attached to one specific person/employee and the personnel OV-Chipkaart number. This will have to be registered. The ‘VCC’ takes care of individual employees who come to our desk at building The Base. Your company can register the Mobility pass for its own employees. You can take care of your employees if you issue and registrate them yourselve.

Employees that receive the new Mobility pass can continue to travel with public transport at Schiphol in combination with their JAS product on their ‘personal OV-chipcard’.
We will contact them by mail after they have started to travel with the new pass. We will ask them to go to the Connexxion website between 1st October and 1st December to sign up for the new JAS subsricption.
 After that Connexxion will take care of the JAS product in  future subscriptions.

 

An employee no longer will need to think about renewing the JAS subscription every year. This will be done automatically by Connexxion. The employee can easiliy go to any Connexxion bus and upload his new JAS subscription at the right side window after he has received a mail from Connexxion.
 
 

 

 

 

 

It will no longer be possible to upload products from one of the eight yellow pick-up points after november 2019. From the end of 2019 Connexxion will do that for you. Signing up will be obgligated if you want to continue to use the JAS subscription. This is the reason that signing up is essential.

 

When an employee stops working at Schiphol he will have to hand in his Mobility Pass at his employer.
This one pass can be re-issued by the employer to a new emloyee. Of course this wil have to be reported to the ‘VCC’.
  

From 15th July 2019 all ‘old’ Sternetpasses will need to be exchanged for a new Mobility pass.

 

Travelling with the old Sternetpass after this date is not permitted. A fine will be issued if you fail to present a new mobility pass whilst traveling with a JAS subscription. 
 

 

 

Belangrijke wijziging voor geldigheid JAS-abonnement per 15 juli a.s.  voor werknemers van bedrijven in het postcodegebied 1119!

  

Per 15 juli a.s. is het JAS-abonnement niet meer beschikbaar voor werknemers van bedrijven in het postcodegebied 1119 (Schiphol Rijk).

 

In het verleden is het JAS-abonnement namelijk ten onrechte ook vrijgegeven voor de werknemers van deze bedrijven. Daarvan heeft u enige tijd van kunnen profiteren, maar dit wordt nu per 15 juli a.s. gecorrigeerd.

 

Dat betekent voor u als werknemer dat u het JAS-product uiterlijk 14 juli a.s. van uw ov-chipkaart moet laten verwijderen. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Wij verzoeken u in deze mail het 16-cijferig OV-chipkaartnummer aan ons door te geven. Daarnaast graag uw naam met voorletters, woonadres en postcode + woonplaats.

Onze klantenservice zorgt er dan voor dat het JAS-product per 15 juli 2019 door u zelf van uw ov-chipkaart kan worden verwijderd. U ontvangt hierover een email van ons ter bevestiging. U gaat met uw ov-chipkaart naar een het afhaalpunt aan de buitenzijde van de bus (bij de instapdeur), voordat u instapt! U houdt uw ov-chipkaart er 2 seconden voor en uw JAS abonnement is verwijderd.

Op 15 juli is uw papieren stamkaart met pasfoto (Sternetpas) die nu nog bij het JAS-abonnement behoort, ook niet meer nodig. Deze kunt u vernietigen.

Vanaf het moment dat het JAS-abonnement van uw ov-chipkaart is verwijderd, moet u zorgen dat u op een andere wijze voor uw OV-reis op het Schipholterrein betaalt. Dat kan gewoon nog met uw
ov-chipkaart, door bijvoorbeeld te reizen op saldo (denkt u er dan aan om voldoende saldo op uw
OV-chipkaart te laden), of met een abonnement: indien u 3 of meer keer per week naar uw werk reist, is dit in de meeste gevallen voordeliger.

Op
www.connexxion.nl/vervoerbewijzen kunt u lezen welke abonnementen beschikbaar zijn.
(Tip: kijk bij Amstelland Vrij abonnement en het Randstad Noord Zone Abonnement (maand of jaar). Indien u uw keuze hebt gemaakt, kunt u het abonnement direct in de webshop bestellen. Afhalen van het abonnement gaat heel eenvoudig: dat doet u bij het afhaalpunt aan de buitenzijde van de bus (bij de instapdeur), voordat u de eerste keer instapt

 

 

Important change for the validity of the JAS subscription as of 15 July for employees of companies in the postcode area 1119 Schiphol-RIJK!

  

The JAS subscription will no longer be available to employees of companies in postcode area 1119 (Schiphol Rijk) as of 15 July 2019. In the past, the JAS subscription was wrongly released for the employees of these companies. You have been able to benefit from the JAS subscription for a long time, but this will now be corrected as of the 15th July 2019.

 

For you as an employee, this means that you must remove the JAS product from your public transport chip card before the 15th July 2019. You can do this by sending an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Please provide us with the 16-digit OV-chipkaart number and please include your name with initials, home address and postal code + city. Our customer service will then ensure that the JAS product can be removed from your OV-chipkaart by you. You will receive a confirmation email from us. You can go to a pick-up point on the outside of the bus (at the entrance door), before you board! You hold your OV-chipkaart for 2 seconds and your JAS subscription will be removed.

 

 

 

 

    

MAKKELIJK SAMEN RIJDEN ME DE SCHIPHOL RIDESHARE-APP

 

Voor OV-reizigers én automobilisten

Ridesharing is het delen van autoritten. Samen rijden dus. Ridesharing kan heel waardevol zijn voor treinreizigers als er geen treinen rijden, maar ook voor automobilisten. Door samen te reizen, besparen ze immers kosten. Bovendien dragen ze bij aan de bereikbaarheid van Schiphol (minder auto’s op de weg) en duurzaamheid.

  

Meld uw bedrijf aan voor de pilot

De bedrijven in het Schipholgebied kunnen een jaar gratis meedoen aan de pilot. Uw medewerkers kunnen dan onbeperkt en kosteloos gebruik kunnen maken van de Toogethr-app. Het enige dat u hoeft te doen is de app onder de aandacht brengen van uw medewerkers. Toogethr ondersteunt u met kant-en-klare communicatiematerialen.

  

Aanmelden voor de pilot kan via www.toogethr.com/schiphol of door contact op te nemen met Joost Bijlsma (06-11331913, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Na aanmelding volgt een korte afspraak om de praktische zaken door te nemen.

 

Meer informatie kunt u vinden op toogethr.com/schiphol

  

 

 

 

 

 

 

Reisadvies nodig?

http://www.9292.nl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

Website design by Richard Hess - Login